Antreprenoriatul reprezinta o forma superioara de organizare a activitatii economice, care poate crea valoare adaugata unei anume colectivitati, in schimbul vanzarii de bunuri sau prestarii de servicii catre alti antreprentori sau catre persoane fizice ca si clienti finali.
In 1934, John Schumpeter descria antreprenoriatul ca fiind: „În antreprenoriat există o înțelegere pe care o facem în legatură cu un anumit tip de comportament care include: inițiativă, organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-economice și acceptarea riscului și a eșecului”.
Concluzia comună a studiilor legate de antreprenoriat a fost că toți antreprenorii de succes prezinta calități, precum: controlul interior, capacitatea de planificare, asumarea riscurilor, inovația, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, independența. Această listă se află într-un proces de îmbunătățire continuă prin adăugarea de noi caracteristici.
În viziunea reprezentanților școlii behavioriste, cea care acordă cea mai mare atenție elementelor ce caracterizează antreprenorii, principalele aspecte care le sunt specifice sunt acelea de: inovatori, lideri, asumatori de riscuri, independenți, creatori, tenaci, energici, originali, optimiști, orientați spre rezultate, flexibili, materialiști.
Dupa natura juridica, in Romania, ca si in legislatia altor tari cu economia de piata, sunt reglementate urmatoarele forme antreprenoriale:
– Intreprinderi individuale, reglementate de Ordonanta de urgenta nr.44 din 2008;
– Societatile comerciale, reglementate de Legea nr. 31 din 1990.

Diferentele si asemanarile celor 2 forme de organizare sunt prezentate in continuare:

1 Personalitate juridica:

-Societatile comerciale au personalitate juridica

-Persoanele fizice autorizate nu au personalitate juridica

2 Tipuri de organizare:

*societati comerciale:

– Societati in nume colectiv
– Societati in comandita simpla
– Societati pe actiuni
– Societati in comandita pe actiuni
– Societati cu raspundere limitata

*persoane fizice:

– Persoane fizice autorizate (PFA)
– Intreprindere individuala (II)
– Intreprindere familiala (IF)

3 Patrimoniu:

*societati: Patrimoniu propriu de bunuri si capitaluri

*persoane fizice: Patrimoniu de afectatiune, parte a patrimoniului personal

4 Numar de activitati

*societati comerciale:Nu sunt limitate la un numar de activitati, denumite coduri CAEN

*persoane fizice:

– PFA-urile au dreptul sa desfasoare un numar de maxim 5 activitati
– II-urile au dreptul sa desfasoare un numar de maxim 10 activitati

5 Tipuri de activitati:

*societati: Pot fi autorizate sa desfasoare activitatile prevazute de Codul activitatilor economice national (CAEN)

*persoane fizice: Nu pot desfasura activitati specifice profesiilor liberale (experti contabili, avocati, notari publici, lichidatori judiciari, consultant fiscali) sau cele prevazute de legi speciale

6 Numar de salariati:

*societati: Nu sunt limitate la un numar maxim de salariati

*persoane fizice:

– PFA-urile au dreptul sa sa angajeze un numar de maxim 3 persoane
– II-urile au dreptul sa angajeze un numar de maxim 8 persoane

7 Mod de constituire:

*societati: Prin act constitutiv (statut) incheiat sub forma scrisa, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

*persoane fizice:

– PFA si II– prin cerere inregistrata la ONRC sau Primaria locala unde persoana isi are domiciliul
– IF – prin cerere si acord de constituire, incheiat intre membrii familiei

8 Subiectii:

*societati:

– Asociat/asociati (SRL)
– Actionari nominali sau nenominali (SCA, SA)

*persoane fizice

– PFA si II – persoana fizica insasi
– IF – membrii familiei

9 Reprezentant legal:

*societati –  Administratori (SRL) sau consiliul de administratie (SA), care pot fi sau nu si asociati ai societatii

*persoane fizice:

– PFA si II – persoana fizica insasi
– IF – reprezentant desemnat

10 Factori de productie:

*Societatile isi desfasoara activitatea folosind factorii de productie: munca, natura si capitalul (de bunuri si financiar)

*PFA, II si IF-urile isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile profesioanle

11 Cumul functii:

*Un asociat al unei SC poate fi si angajat al altei SC sau unui PFA/IF/II

*Un asociat al unui PFA, IF, II poate fi si angajat al altei forme de organizare

12 Perioada de infiintare:

*societati – 3 zile de la data depunerii la ONRC unde isi va avea sediul social SC a declaratiei tip pe proprie raspundere semnata de asociati, actionari sau directori

*persoane fizice – 3 zile de la data inregistrarii cererii la ONRC de catre titular sau Biroul de asistenta din cadrul Primariei

13 Calitate de asigurat

*Asociatii sau actionarii nu vor avea calitatea de asigurat in cadrul sistemelor publice de pensii sau sanatate, daca nu incheie contracte de munca in cadrul SC-ului la care sunt asociati/actionari

*Persoanele reprezentate de PFA, II si IF sunt asigurate in cadrul sistemelor publice de pensii si sanatate

14 Obligatia tinerii contabilitatii:

*SC-urile au obligatia de a tine contabilitatea in baza Legii 82/1991 a contabilitatii

*PFA, II, IF-urile nu au obligatia tinerii separate a contabilitatii, reprezentantii fiind responsabili de tinerea acesteia, intr-o forma simplificata

15 Sistem contabil:

*societati – Contabilitate in partida dubla

*persoane – Contabilitate in partida simpla

16 Sistem fiscal:

*societati – Sistem fiscal prevazut de Codul fiscal, care poate fi simplu sau complex, in functie de activitatile desfasurate, sediile detinute, persoanele asociate/actionare etc
Impozit direct datorat la bugetul statului: impozit pe profit (16%), impozit specific (domeniul hotelier si restaurante) sau impozit pe veniturile microintreprinderilor (1% sau 3%, in functie de numarul de salariati)

*persoane fizice – Sistem fiscal prevazut de Codul fiscal, simplificat (a se vede Declaratia unica)
Impozit direct datorat la bugetul statului: Impozit pe venit (10%).

17 Conditii pentru autorizare:

*societati – Asociatii/actionarii trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu, sa nu aiba inscrise date in cazierele judicare sau fiscale

* persoane fizice – Titularii trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu, sa nu aiba inscrise date in cazierele judicare sau fiscale

18 Sediu:

*societati – Sediu social si, optional, sedii secundare cu sau fara personalitate juridica

*persoane fizice – Sediu profesional si, optional, puncte de lucru, fara persoanalitate juridica

19 Facilitati pentru studenti (HG 166/2003)

*societati – Studentii care vor sa infiinteze o societate comerciala sunt scutiti de la plata:
– taxelor de inmatriculare si autorizare,
– tarifelor de asistenta,
– tarifelor de publicare in Monitorul Oficial partea a IV a,
– taxei de timbru pentru activitatea notariala, in cazul actelor a caror incheiere in forma autentica este obligatorie, mai exact cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren, cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale sau cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica,

daca indeplinesc 3 conditii:
– Sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditat din Romania;
– Sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat, integral, la data solicitarii, toate cerintele prevazute de programa de invatamant al senatului institutiei;
– Sa nu fi indeplinit varsta de 30 de ani.

*persoane fizice – Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie sunt scutiti de la plata taxelor de inregistrare si autorizare, precum si a tarifelor de asistenta prestate de ONRC, daca indeplinesc 3 conditii:
– Sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditat din Romania;
– Sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat, integral, la data solicitarii, toate cerintele prevazute de programa de invatamant al senatului institutiei;
– Sa nu fi indeplinit varsta de 30 de ani.

20 Gradul de libertate in prestarea activitatii:

*O SC poate desfasura activitati economice atat pentru persoane fizice, cat si juridice, nefiind limitata nici in sens minim, nici maxim de numar de clienti.

*Un PFA, II sau IF pot desfasura activitati economice atat pentru persoane fizice, cat si juridice, nefiind limitata nici in sens minim, nici maxim de numar de clienti.

Activitatea economica este prin sine o activitate antreprenoriala, care are ca scop obtinerea de profit/venit pentru membrii fiecarei forme de organizare, dar poate avea rezultate si asupra mediului social, in general, prin dezvoltarea spiritului inovativ, a cercetarii aplicate si producerii de noi bunuri/servicii pe piata, cat si a dezvoltarii mediului economic si ocuparii fortei de munca dintr-o anumita colectivitate.
Prin definitie, activitatea economica reprezinta, conform OYG 44/2004, o “activitate cu scop lucrativ, constand in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau prestarea de servicii”.
Delimitare intre persoana fizica si persoana juridica:
1. Persoana fizică este subiectul individual de drept, adică omul, privit ca titular de drepturi și obligații civile. In desfasurarea continua, ocazionala sau temporara de activitati economice acesta va fi obligat prin lege sa solicite inregistrarea in una din formele de organizare prevazute de OUG 44/2008.
Patrimoniul de afectatiune detinut reprezinta o masa patrimoniala in cadrul patrimoniului personal al intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa sau acord de constituire.
2. Persoana juridică (sau persoana morală), organizata in baza Legii 31/1990, reprezintă un subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni, care, respectând cerințele legale de fond și de formă pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective și obligații civile.
Persoană juridică este orice organizație care are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop în acord cu interesul comunitatii.

Formele de organizare a activitatilor economice au, de asemenea, un sistem propriu de inchidere, in cazul decesului asociatilor/actionarilor/reprezentatilor, a vointei partilor ( prin dizolvare) sau a insolventei, stabilite de Legea nr.85 din 2014.
Intre perioada de inmatriculare si cea de inchidere, intreprinderea (SC sau PFA,II,IF) va avea obiect de activitate, va desfasura activitati economice, va incheia contracte cu diverse entitati (persoane – contracte de munca, societati comerciale si persoane fizice autorizate – contracte de prestari servicii sau livrare de bunuri).
Printre principalele obligatii (si cele mai apasatoare pentru antreprenorii corecti) se numara cea a platii debitelor la bugetele statului si a salariilor persoanelor angajate.
Precizam faptul ca la incheierea unui contract cu o terta parte nu exista praguri minime sau maxime pentru tarifele stabilite intre parti, ca si contravaloare a serviciilor prestate sau bunurilor livrate, in afara obligatiei fiscale de a vinde cu un profit minim.

La incheierea contractelor de munca este obligatorie incheierea acestora in forma scrisa, conform Codului muncii, si stabilirea unui salariu peste pragul minim pe economie.

Desi exista anumite zvonuri din care rezulta ca la nivelul Uniunii Europene se doreste impunerea unui salariu minim unic pentru toate statele membre, acest lucru ramane la latitudinea fiecarei tari, in Romania salariul minim brut tarifar actual fiind de 1.900,00 lei, urmand sa urce de la 01.01.2018 la 2.050,00 lei.
Romania este una din putinele tari care are salariul minim brut pe economie sub nivelul de 500 euro, in timp ce multe din produsele vandute sau serviciile prestate sunt de multe ori comparative cu cele din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Acestea pot reprezenta atat avantaje, cat si dezavantaje in dezvoltarea mediului antreprenorial din tara noastra.
Cea mai utilizata forma de organizare antreprenoriala din Romania este Societatea cu raspundere limitata (SRL), care presupune limitarea raspunderii asociatilor la capitalul social din societate, daca pierderea eventuala nu i se datoreaza. Acestea se pot infiinta, conform documentatiei prezentate pe site-ul ONRC, in 3 zile lucratoare de la depunerea dosarului.
Societatile mari, corporatiste, care pot avea ca si actionari, atat actiuni la purtator (nenominale), cat si nominale, care pot fi cotate si la Bursa.
Diferentele intre cele doua tipuri de societati (SRL vs. SA) constau in modul de conducere, numarul de personal, aria de servire a clientilor, anvergura generala a afacerii.
Pentru antreprenorii incepatori se recomanda infiintarea unui SRL, acesta avand acces si la fonduri financiare nerambursabile guvernamentale (tip Start Up Nation) sau europene, in functie de domeniul de activitate, gradul de inovare, locatie si alte criterii specifice fiecarui program de finantare.
Cresterea culturii antreprenoriale este vitala pentru dezvoltarea economica si cresterea nivelului de trai al romanilor, avand in vedere ca suntem inca printre tarile in care sectorul bugetar are o insemnata incarcatura birocratica, iar inovarea adusa de antreprenori poate conduce la fluidizarea activitatii institutionale, prin cresterea gradului de informatizare si accesul mai rapid la informatii, autorizari si facilitati antreprenoriale. Pana la urma, fiecare din cele 2 sectoare, public si privat, pot colabora si conduce la o dezvoltare sustenabila, pe termen lung, in Romania.
Ca argument, aducem faptul ca numarul societatilor comerciale si a persoanelor fizice autorizate care au intrat in insolventa este in scadere cu 2,93% fata de primele sapte luni ale anului trecut, adica un numar de 5.237 societati si PFA-uri (in special in domeniul comertului, cu ridicata sau cu amanuntul, si a reparatiilor autovehiculelor si motocicletelor).
In schimb, numarul societatilor comerciale si a PFA-urilor care au fost suspendate sau dizolvate (din initiativa asociatiilor si nu a datoriilor catre creditori, ca in cazul insolventei) a crescut alarmant, cu 25,98%, ajungand la 10.948,00 astel de entitati economice, in primele 7 luni ale anului 2018. Un aspect major il reprezinta si dificultatea in gasirea de personal calificat in diferite domenii de activitate, care determina conducerea acestor societati sa nu isi poata desfasura activitatea in mod profitabil.
Aceasta conduce la concluzia ca factorii care conduc la dezvoltarea antreprenoriatului in tara noastra trebuie dezvoltati prin educatie, cresterea facilitatilor financiare si fiscale si cresterea interesului pentru munca in Romania.

Bibliografie:
1. Legea 31 din 1990 privind societatile comerciale;
2. Ordonanta de urgenta nr. 44 din 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
3. Hotararea Guvernului nr. 166 din 2003 privind acordarea unor facilitati fiscal studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie;
4. Legea nr. 82 din 1991 a Contabilitatii;
5. Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal;
6. Legea nr.53 din 2003 privind Codul muncii;
7. https://www.onrc.ro/index.php/ro/;
8. http://www.aippimm.ro/;
9. https://www.wikipedia.org/;
10. https://www.fiscalitatea.ro/numarul-insolventelor-in-scadere-cu-239-in-timp-ce-suspendarile-si-dizvolarile-au-cresteri-alarmante-18731/.

Expert contabil
Ec.Paula Cobzaru