Guvernul a decis prin Hotărârea nr. 512/2017 ziua de 14 august 2017 ca zi liberă pentru salariații din sectorul public. 

Aceasta zi ar urma sa fie recuperata fie in ziua de sambata, 19 august 2017, fie prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru, până la data de 25 august 2017, potrivit planificărilor stabilite.

Potrivit art.2 si 3 din Hotarare prevederile de mai aus nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității si magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 14 august 2017 și nici participanților în aceste procese.

Potrivit art.4 din aceeasi Hotarare “se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de Resurse Proprii în lei deschis la Trezoreria Statului” doar prin centrala Ministerului Finanțelor Publice.

Aceasta prevedere nu se aplica insa si salariatilor din mediul privat, optiunea ramanand insa la latitudinea angajatorilor, prin decizie interna, iar aceasta ar trebui sa respecte aceleasi elemente ca si in cazul salariatilor din mediul bugetar. 

O alta posibilitate, cu repercursiuni asupra cash-flow-ului anagajatorilor privati, ar fi ca aceasta zi sa nu se mai recupereze. Sau, daca nu s-au efectuat pana la aceasta data, nu exista planificari preliminare, sa se compenzese cu zile de concediu de odihna.

Decizia ramanane la latitudinea angajatorior privati, analizata cu reprezentantul salariatilor (sau a Sindicatului) si eventual prevazuta in Regulamentul de ordine interioara a firmei sau Contractul colevtiv de munca de la nivelul firmei (ca regula generala).

Ziua libera de 14 august 2017 este o punte intre zilele de week-end de 12 si 13 august 2017 si Ziua libera legal de 15 August – Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului.

Precizez ca zillele libere legal in anul 2017 sunt urmatoarele, conf. art.139 din Codul Muncii (Legea 53/2003):

– 1 si 2 ianuarie;
– 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane);
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie – Ziua Copilului;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

De asemenea, la Codul Muncii prevede ca:

Art.140. “Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie”, iar la art. 141: “Prevederile art. 139 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii”.

La art. 142 din acelasi Cod al muncii se precizeaza ca:
“(1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, precum şi la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru“.

Amenzile pentru neacordarea de zile libere in urmatoarele 30 de zile sau neplata cu un sport de 100% a zilei de 15 August se amendeaza cu sume de la 5.000 lei la 10.000 lei (art.260 lit.g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142).

In completarea celor de mai sus trebuie avute in vedere si prevederile OUG 53/04.08.2017 care completeaza Codul muncii, prin redefinirea muncii la negru, declararea actelor aditionale cu o zi inainte de producerea efectelor, imposibilitatea de a lucra ore suplimentare in cadrul contractelor cu timp partial si aspecte legate de necompletarea condicii zilnice de prezenta.

Modificarea Codului Munci prin OUG nr. 53/04.08.2017

Nota autor: In OUG nr. 53 din 04.08.2017 nu am observat aspecte care sa vizeze si problema productivitatii muncii, modul de cuantificare a acesteia si posibilitatea legala a angajatorului de a se apara impotriva acestor obiective neatinse de multe ori, in urma unor studii documentate.

Poate o clarificare legala in acest sens (in afara Regulamentelor interne, Fisei postului si altor documente aflate la nivel de agent economic) ar fi mai responsabilizanta, atat pentru angajatori, cat si pentru angajati, iar rezultatele ar fi mai usor de cuantificat de ambele parti.

Autor: Cobzaru Paula

Expert contabil si Lichidator judiciar

 

 

 

.